Cửa Lò tổ chức hội nghị điểm cán bộ, viên chức – người lao động năm 2022

Đăng ngày 19/12/2021

Để nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, viên chức – người lao động năm 2022, Liên đoàn lao động thị xã Cửa Lò đã ban hành các công văn, hướng dẫn các tổ chức công đoàn cơ sở. Đồng thời, chọn và chỉ đạo Trung tâm y tế thị xã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và Người lao động điểm hội nghị sáng ngày 19/12/2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thị Thu Hương, UVBTV ,Trưởng Ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An; Nguyễn Hữu Thanh – Thị ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã cùng các đồng chí UVBCH liên đoàn lao động thị xã Cửa Lò khóa V. Các đồng chí lãnh đạo, Chủ tịch CĐCS các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã cũng tham dự học tập kinh nghiệm tổ chức hội nghị với toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trung tâm y tế thị xã Cửa Lò.

Năm 2021, cán bộ, viên chức Trung tâm y tế thị xã đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do thị xã và đơn vị phát động. Các nhiệm vụ chuyên môn, quy chế hoạt động của Trung tâm được triển khai thực hiện có hiệu quả, trong đó có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19, cán bộ, viên chức của đơn vị đã tiên phong, gương mẫu đi đầu, qua đó góp phần giúp thị xã nhanh chóng kiểm soát và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Trong năm, Trung tâm đã khám và chữa bệnh cho 33.776 lượt bệnh nhân, đạt 96,5% kế hoạch đề ra. Phong cách, thái độ phục vụ bệnh nhân được đổi mới, chất lượng điều trị từng bước được nâng cao, số bệnh nhân chuyển lên tuyến trên giảm dần. Quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thống máy móc trang thiết bị y tế. Công tác thu, chi tài chính, mua sắm trang thiết bị được công khai, minh bạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Các chế độ, chính sách đảm bảo, đời sống của cán bộ, viên chức từng bước được cải thiện. Trung tâm cũng luôn chú trọng đến công tác cán bộ, nhất là việc bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn cho cán bộ, viên chức; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo quốc phòng an ninh. Công tác chỉ đạo Trạm y tế sát sao, hiệu quả nên hoạt động của trạm y tế các phường trên địa bàn được nâng lên rõ rệt.

Với những kết quả đạt được trong năm 2021, Trung tâm y tế Cửa Lò  đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phong trào thi đua đề ra, trong đó Công đoàn Trung tâm được đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khen thưởng.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong năm qua, hội nghị đã thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, thông qua nghị quyết, các quy chế , phát động phong trào và ký kết thi đua năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thanh – Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã đánh giá cao những kết quả đạt được; đồng thời nêu lên một số định hướng để Công đoàn Trung tâm y tế Cửa Lò thực hiện tốt hơn trong năm 2022. Đặc biệt, sau khi tham dự hội nghị điểm, các tổ chức Công đoàn cơ sở  tập trung chuẩn bị các nội dung để tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức – người lao động năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình sao cho hiệu quả, chất lượng cao nhất.

                                                                       Hữu Lương – Ngọc Ánh