Cửa Lò tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 4 năm 2023

Đăng ngày 28/04/2023

Sáng ngày 28/4, Ban tuyên giáo phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 4 năm 2023. Các đồng chí: Phan Sỹ Thành – Phòng tuyên truyền Ban tuyên giáo Tỉnh -Thư ký BCĐ 35 tỉnh; Trần Thị Thanh Thuỷ – Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; Các đồng chí thường trực Thị uỷ; Báo cáo viên các Chi bộ trực thuộc Thị uỷ; Bí thư chi bộ các khối; Đại diện hội khuyến học, hội giáo chức thị xã cùng dự.

 

Hội nghị được nghe đồng chí Phan Sỹ Thành – Phòng tuyên truyền ban tuyên giáo Tỉnh-Thư ký BCĐ 35 tỉnh truyền đạt các nội dung: Nhận diện, đấu tranh chống thông tin xấu độc; Quan điểm sai trái và Quy định số 85-QĐ/TW ngày 02/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng thông tin cá nhân trên internet, mạng xã hội; Đại biểu cũng được nghe đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ – Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới nhất là tuyên truyền các sự kiện phục vụ du lịch năm 2023; các ngày lễ quan trọng của đất nước cũng như các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh.

                                                     Nguyễn Hương – Ngọc Ánh