Cửa Lò tổ chức học tập chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, Chống chủ nghĩa cá nhân”

Đăng ngày 21/02/2014

Tại hội nghị, PGS.TS Ngô Văn Thạo – Vụ trưởng vụ nghiên cứu lý luận, Ban tuyên giáo Trung ương đã phân tích, làm rõ tư tưởng đạo đức, quan điểm, tấm gương Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, về chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm cao nhất của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, trước hết là người đứng đầu; đồng thời đấu tranh phòng chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, chủ nghĩa cá nhân; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Đồng thời, phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm; xây dựng từng tổ chức đảng, cơ quan vững mạnh, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân.

Hội nghị cũng nhằm giúp các cấp, các ngành thị xã Cửa Lò xây dựng những việc làm cụ thể để bổ sung vào kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của từng địa phương, cơ quan đơn vị và từng cá nhân.

Theo: Thanh Vân-Đậu Thuận-Duy Quý