Cửa Lò: Tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm, pháo các loại

Đăng ngày 13/11/2018

Chiều ngày 13/11/2018, Công an Thị xã Cửa Lò đã tiến hành tiêu  hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, pháo các loại tang vật được tiếp nhận, thu gom năm 2018.

th

Sau khi thông qua Quyết định số 3182 QĐ – UBND    của UBND Thị xã Cửa Lò, Hội đồng tiêu  hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, pháo các loại tang vật được tiếp nhận, thu gom năm 2018 Thị xã Cửa Lò đã dùng các phương tiện máy móc kỹ thuật để tiêu hủy từng chủng loại.

th1

th2

th3

th4

th5

th6

th7

Theo đó, đã có 22 khẩu súng tự chế, vũ khí thô sơ 72 cái, công cụ hỗ trợ  2 cái, đạn bi sắt 200 viên, kích điện 4 bộ, pháo các loại 38kg, đồ chơi nguy hiểm bị cấm 1558 chiếc và 1,1kg thuốc pháo được tiêu hủy. Quá trình tiêu hủy có sự tham gia chứng kiến của lãnh đạo công an Thị xã, đại diện chính quyền địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý