Cửa Lò tiếp tục yêu cầu công dân từng đến các chợ tiếp tục khai báo y tế

Đăng ngày 22/08/2021

Phó chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò Võ Văn Hùng vừa ký ban hành công văn số:1342, ngày 22/8/2021, yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn đã từng đến 1 số chợ (có trong danh sách) ở Vinh, Nghi Lôc, Cửa Lò tiếp tục đến các cơ sở y tế để khai báo và nhận trợ giúp.


P.v