Cửa Lò thực hiện tốt công tác tiêm phòng và uống Vitamin A cho trẻ em.

Đăng ngày 07/12/2020