Cửa Lò thông báo giải tỏa, tháo dỡ các ki ốt kinh doanh phía Đông đường Bình Minh.

Đăng ngày 13/11/2022