Cửa Lò: Thanh tra, kiểm tra liên ngành về đảm bảo ATTP đợt 3, năm 2016.

Đăng ngày 13/07/2016

ktaattp

Đoàn đã đến kiểm tra cơ sở nước mắm của hộ gia đình ông Lê Hồng Thái – Chủ cơ sở nước mắm Thái Tiến và gia đình ông Hoàng Văn Võ – Chủ cơ sở nước mắm Kim Võ. Tại đây, đoàn đã kiểm tra hồ sơ hành chính, pháp lý và quy trình làm nước mắm của từng cơ sở. Qua kiểm tra bước đầu, nhìn chung các cơ sở đều đạt tiêu chuẩn về vệ sinh ATTP, nhất là không sử dụng các chất phụ da trong nước mắm.

ktaattp1

ktaattp2

Mục đích của đợt kiểm tra này là tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong tháng cao điểm hoạt động du lịch 2016, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về ATTP, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm./.

Đàm Hiền – Ngọc Ánh