Cửa Lò: Tham gia hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 40 – CT/TW

Đăng ngày 13/08/2019

Sáng ngày 13/8, dưới sự chủ trì của đ/c Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An, UBND Tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 – CT/ TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tại điểm cầu Cửa Lò, đ/c Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị. Các đòng chí: Lê Thanh Long – Phó bí thư thường trực Thị ủy, chủ tịch HĐND Thị xã, trưởng các ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo các phường trên địa bàn Thị xã cùng dự.

4

5

Tin - 01.00_54_52_24.Still030

3

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 – CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể từ thị xã tới cơ sở và người dân ở thị xã Cửa Lò được thụ hưởng nhiều chính sách vay vốn ưu đãi của nhà nước. Ở Nghệ An, nguồn vốn vay ngân hàng chính sách đã góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo, giúp hàng trăm nghìn hộ nghèo, gia đình chính sách vươn lên phát triển kinh tế. Cụ thể tại Cửa Lò, hiện nay tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng của Ngân hàng CSXH đạt hơn 158 tỷ đồng, tăng 53,9 tỷ so với trước thời điểm có Chỉ thị số 40, với 3.647 khách hàng đang còn dư nợ của 9 chương trình tín dụng đang được đơn vị triển khai thực hiện, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ dưới 0,2% tổng dư nợ. Trong thời gian 5 năm đã có 8.332 lượt hộ vay vốn, tổng số tiền trên 311 tỷ đồng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho 1.204 người lao động, giúp hàng ngàn hộ thoát nghèo bền vững.

1

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 – CT/TW trên địa bàn Thị xã trong thời gian tới, UBND Thị xã đã đề ra 5 nhiệm vụ và 7 giải pháp, trong đó chú trọng thực hiện các Nghị quyết, văn bản cụ thể từ Thị xã đến cơ sở, góp phần chuyển biến tích cực trong việc chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế./.

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật