Cửa lò tham gia Hội nghị trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông về thông tin cơ sở

Đăng ngày 28/06/2024

Sáng 28/6, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định 49/2024/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin cơ sở từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Thị xã Cửa Lò tham dự dưới sự chủ trì của đ/c Hoàng Thanh Sơn – Trưởng phòng Văn hoá thông tin và đại diện các phòng ban ngành liên quan, cán bộ công chức văn hoá 7/7 phường trên địa bàn thị xã. 

Tại hội nghị, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu một số nội dung Nghị định số 49/2024/NĐ-CP. Nghị định này quy định về hoạt động thông tin cơ sở; trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin cơ sở. Nghị định áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin cơ sở.

Hội nghị cũng phổ biến một số cách làm mới trong tổ chức hoạt động thông tin cơ sở. Việc triển khai thực hiện Nghị định 49/2024 nhằm mở rộng không gian phát triển, phát huy sức mạnh của thông tin cơ sở, nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu  nghe báo cáo về hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở với các nội dung như: mục đích xây dựng hệ thống thông tin nguồn, mô hình hệ thống thông tin nguồn, chức năng của thông tin nguồn.

Mỹ Hạnh – Duy Quý