Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến về công tác quy hoạch cán bộ

Đăng ngày 22/03/2022

Chiều ngày 22/03, Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về Công tác quy hoạch cán bộ. Đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan- Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy chủ trì điểm cầu thị xã Cửa Lò. Các đồng chí ủy viên BTV Thị ủy, ủy viên BCH Đảng bộ thị xã; Trưởng các ban, phòng, UBMTTQ thị xã và các tổ chức chính trị, xã hội thị xã; Cán bộ, chuyên viên BTC Thị ủy; Bí thư, Phó bí thư các đảng ủy; Bí thư các chi bộ trực thuộc Thị ủy cùng dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt một số nội dung cơ bản về Công tác quy hoạch cán bộ, như: Nguyên tắc về quy hoạch cán bộ; Lãnh đạo chỉ đạo về công tác quy hoạch cán bộ…Đồng thời, đại diện tại các điểm cũng đã tiến hành thảo luận, đưa ra các đề xuất, kiến nghị đối với những nội dung liên quan đến Công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh và các địa phương trong thời gian tới…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Công tác quy hoạch cán bộ đóng vai quan trọng trong sự phát triển chung của bộ máy nhà nước trong bất cứ giai đoạn nào. Đồng chí đánh giá, trong thời gian qua, công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh ta về cơ  bản đã đáp ứng được yêu cầu kế thừa và yêu cầu phát triển của tỉnh. Song bên cạnh đó, công tác quy hoạch cán bộ của Tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Trong quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có tố chất có nơi, có đơn vị chưa đáp ứng được số lượng đã được quy hoạch; Một số đơn vị trong giới thiệu cán bộ còn thiếu sự thống nhất… Đồng chí đề nghị các địa phương trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra, làm đúng quy trình, thẩm quyền, khách quan, công tâm trong công tác quy hoạch cán bộ. Sáng suốt lựa chọn cán bộ có phẩm chất, năng lực, chuyên môn. Phải xác định công tác quy hoạch cán bộ là việc làm thường xuyên, đảm bảo nhiệm vụ chính trị của các địa phương khi có yêu cầu đồng thời làm tốt công tác định hướng thông tin, công khai, minh bạch, tránh những bất cập sau khi thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, nhằm đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương trong thời kỳ mới…/.

Phan Thành – Tạ Nhật