Ra mắt mô hình phòng chống bạo lực gia đình khối 2 – phường Thu Thuỷ

Đăng ngày 22/03/2022

Chiều ngày 22/3, Trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh Nghệ An, phòng Văn hoá thông tin, TT Văn hoá, Thể thao và Truyền thông thị xã phối hợp với UBND phường Thu Thuỷ tổ chức Lễ ra mắt mô hình Phòng chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình năm 2022. Tham dự chương trình về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí: Trần Hoài Nam – Phó giám đốc TT Văn hoá Thông tin tỉnh Nghệ An cùng các đồng chí trong đoàn công tác; Về phía thị xã có các đồng chí: Hoàng Thanh Sơn – Thị uỷ viên, Trưởng phòng Văn hoá thông tin thị xã; Võ Hồng Hải – Giám đốc TT Văn hoá, Thể thao và Truyền thông thị xã.

Công tác phòng chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình tại phường Thu Thuỷ đã được triển khai thực hiện trong nhiều năm nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây do ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 nên hoạt động bị gián đoạn. Trước tình hình đó, UBND phường Thu Thuỷ đã quyết định kiện toàn ban chỉ đạo và thành lập, đưa vào hoạt động mô hình Phòng chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền đạo đức, lối sống trong gia đình tại khối 2, phường Thu Thuỷ. Mô hình được thành lập nhằm nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời, tăng cường hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống, giữ gìn phát huy giá trị tốt đẹp mối quan hệ trong gia đình, phấn đấu xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Để phát huy hơn vai trò, chức năng của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình khối 2, đồng chí Trần Hoài Nam – Phó giám đốc TT Văn hoá Thông tin tỉnh Nghệ An đã trực tiếp hướng dẫn cách thức tổ chức hoạt động mô hình, tạo tiền đề để địa phương duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động; Đồng chí nhấn mạnh đây là mô hình điểm của tỉnh, mong muốn địa phương nhân rộng mô hình, lồng ghép công tác phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới vào chương trình phát triển văn hoá, kinh tế, xã hội của địa phương.

Tại buổi lễ, Ban chủ nhiệm mô hình Phòng chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình khối 2 đã tiến hành ra mắt, nhận nhiệm vụ, cam kết duy trì hoạt động hiệu quả.

Dương Tân – Duy Quý