Cửa Lò tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết Chỉ thị số 05- CT/TW  của Bộ chính trị

Đăng ngày 15/07/2021

Chiều ngày 15/7, Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ chính trị khóa XII, triển khai Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01 của Bộ chính trị khóa XIII, phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, lãnh đạo các sở ban ngành, đơn vị, tổ chức đoàn thể tham dự.

Tham dự  tại điểm cầu Cửa Lò có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Chi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Doãn Tiến Dũng – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị,  Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, Bí thư các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trung tâm Chính trị thị xã, các cá nhân được Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa XII, Nghệ An đã đạt đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tich cực trong hệ thống chính trị, toàn xã hội. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nội dung đa dạng, phong phú, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như các sở, ban, ngành, địa phương đã xác định các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo. Trong đó việc thực hiện Chỉ thị 05 được gắn với thực hiện các vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn để tập trung giải quyết kịp; cấp ủy, chính quyền tăng cường đối thoại, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của người dân… Điều này đã tăng thêm sự gắn kết giữa Đảng với Nhân dân cũng như tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, góp phần đưa đời sống của người dân từng bước được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Thông qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị trên địa bàn toàn tỉnh đã xuất hiện ngày một nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài đánh giá những kết quả đã đạt được và hạn chế trong thời quan qua, Hội nghị tập trung thảo luận, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa XII trong thời gian tới hiệu quả hơn, trong đó tập trung vào 3 vấn đề chính gồm: học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh cũng đã khen thưởng cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa XII. Riêng thị xã Cửa Lò có 2 cá nhân được khen thưởng là đồng chí Lê Thanh Long – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Trịnh Xuân Tương – Chủ tịch Hội CCB phường Thu Thủy.

Cũng tại hội nghị này,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 của Bộ chính trị khóa XIII, phát động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

                                                                                  Hữu Lương – Tạ Nhật