Cửa Lò tập trung xây dựng văn hóa đô thị du lịch biển

Đăng ngày 08/08/2015

XDVH

Đây là bước tiến quan trọng để Cửa Lò vững tin trong nhiệm kỳ mới, tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Cửa Lò xứng tầm đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước

Khu phố khang trang, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa, nhu cầu hưởng thị văn hóa cũng như đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao…Đó là những kết quả mà nhân dân đã ghi nhận và đánh giá cao đường lối mà Đảng bộ Thị xã Cửa Lò đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Là địa bàn trung tâm du lịch của Thị xã Cửa Lò, nên việc xây dựng văn hóa văn minh trong cộng đồng dân cư đã được người dân quan tâm thực hiện. Những chủ trương của Đảng và nhà nước luôn được người dân đón nhận và hưởng ứng. Điều này đã tạo được niềm tin tưởng của nhân dân đối với đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Ông Phùng Minh Sỹ, Khối Hiếu Hạp – phường Nghi Thu – Thị xã Cửa Lò nói: “So với nhiệm kỳ trước thì nhiệm kỳ này Đảng bộ tập trung lãnh đạo rất trọng tâm, trọng điểm. Mọi người được hưởng thụ đời sống văn hóa rất là cao, tinh thần đoàn kết trong dân, đồng thuận với mọi chủ trương chính sách của Đảng rất cao. Đặc biệt là đô thị du lịch mà Thị xã đưa ra các chủ trương rất đúng, tạo việc làm, tạo thu nhập cho dân, nâng cao đời sống cho nhân dân. Phát động và tạo nên những phong trào xây dựng đời sống văn hóa trọng tâm, trọng điểm.”
Không chỉ riêng ông Phùng Minh Sỹ, mà những người dân sống trên địa bàn Thị xã đều nhận thấy sự thay đổi rõ nét của Thị xã du lịch biển Cửa Lò trong 5 năm trở lại đây. Với 93% số hộ dân trên địa bàn đạt gia đình văn hóa, 7/7 phường có thiết chế văn hóa thông tin, 100% khối có nhà văn hóa, điều này đã góp phần phát triển các hoạt động văn hóa ở địa phương. Cùng với đó là sự quan tâm của Đảng bộ đối với chất lượng giáo dục – đào tào của địa phương, với 21/22 trường chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục – đào tạo, luôn được xếp tốp đầu trong toàn tỉnh. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân được quan tâm đầu tư đúng mức, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Cửa Lò đã phấn đấu 7/7 phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Điều này đã góp phần xây dựng và phát triển Thị xã Cửa Lò giàu mạnh và văn minh. Ông Nguyễn Nam Đình, Bí Thư Thị ủy Cửa Lò cho biết: “Những thành tựu đạt được trong hai mươi năm qua sẽ là tiền đề chúng ta tiếp tục phát triển văn hóa xã hội với mục tiêu là chúng ta tiến tới xây dựng đô thị du lịch biển Cửa Lò xanh – sạch – đẹp và văn hóa ứng xử của con người Cửa Lò thân thiện mến khách. Chúng ta tiếp tục phát triển và duy trì cái thương hiệu đó.”

XDVH1

Với những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Thị xã Cửa Lò đã đạt trong thời gian qua, sẽ là bước tiến quan trọng để Cửa Lò vững tin trong nhiệm kỳ mới, tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Cửa Lò xứng tầm đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước.


                                                                                                                                                                                      Mỹ Hạnh – Duy Quý