Cửa Lò tập huấn sử dụng phần mềm hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An

Đăng ngày 19/05/2023

Sáng 19/5, Văn phòng UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Trung tâm VNPT Nghệ An tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An. Đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức các phòng chuyên môn liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thị xã Cửa Lò, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, cán bộ , công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết hồ sơ 7 phường tham dự.


Trong thời gian 1 ngày, cán bộ một số phòng ban thị xã và các phường ở Cửa Lò được cán bộ Trung tâm VNPT Nghệ An giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An như: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thanh toán trực tuyến; Hướng dẫn cách khai thác thông tin cư trú từ tài khoản định danh cá nhân của công dân, cách số hóa hồ sơ …Đồng thời, trao đổi và giải đáp những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công được tốt hơn. Việc ứng dụng, sử dụng phần mềm Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh sẽ góp phần vào quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, xây dựng Chính quyền số…

                                                                             Hữu Lương – Ngọc Ánh