Cửa Lò tập huấn Quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm 2016

Đăng ngày 26/05/2016

TaphuanATTP3

TaphuanATTP2

TaphuanATTP1

Với mục tiêu nâng cao năng lực trong công tác quản lý nhà nước về ATTP, các thành viên tham gia lớp tập huấn được quán triệt nội dung Thông tư 47/2014/TT-BYT của Bộ y tế về hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; Kế hoạch của UBND thị xã Cửa Lò về Triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP trong mùa lễ hội du lịch Cửa Lò 2016. Thông qua lớp tập huấn, những người làm công tác an toàn thực phẩm và cán bộ 7 trạm y tế phường nắm rõ hơn những quy định về ATTP để tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh  dịch vụ ăn uống thực hiện tốt vấn đề đảm bảo ATTP trên địa bàn du lịch./.

Thanh Vân – Tạ Nhật