Cửa Lò tập huấn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Đăng ngày 25/04/2023

Sáng ngày 25/4, UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở KHCN tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn: Áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các phường. Tham dự có lãnh đạo, cán bộ phòng Kinh tế thị xã; Cán bộ phụ trách công tác ISO thuộc các phòng chuyên môn thị xã; Ban chỉ đạo ISO và tổ giúp việc Ban chỉ đạo ISO các phường.


Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được bà Từ Thị Như Quỳnh – Trưởng Phòng quản lý chất lượng Sở KHCN tỉnh Nghệ An truyền đạt các nội dung như: Giới thiệu tổng quan về ISO và Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Các tiêu chí quản lý theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Việc xây dựng, cập nhật và cải tiến Hệ thống tài liệu; Duy trì việc áp dụng tài liệu HTQLCL; Đánh giá nội bộ HTQLCL…

Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp cán bộ, công chức phụ trách công tác ISO tại các phòng chuyên môn của thị xã và các phường nắm vững các kiến thức nghiệp vụ về tiêu chuẩn và phương pháp áp dụng HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015, từ đó vận dụng và triển khai xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia tại cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thiện chuẩn hoá thống nhất quy trình giải quyết công việc quy trình giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo công khai minh bạch hợp lý khoa học, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng sự hài lòng của người dân./.

Phan Thành- Tạ Nhật