Cửa Lò tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về văn hóa và thông tin

Đăng ngày 29/12/2014

Sáng ngày 29/12/2014, UBND Thị xã Cửa Lò đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về văn hóa thể thao và du lịch. Bà Nguyễn Thị Dung – PCT UBND Thị xã tham dự.

Tập huấn VH úng xuTham gia lớp tập huấn lần này có gần 200 học viên là cán bộ phòng văn hóa và thông tin, trung tâm văn hóa thể thao, đại diện lãnh đạo UBND các phường, bí thư đoàn thanh niên, cán bộ chuyên trách văn hóa, ban cán sự các khối, các hạt nhân phong trào văn hóa, thể thao, đại diện các mô hình, các CLB văn hóa cơ sở. Trong thời gian 2 ngày các học viên được tiếp thu các nôi dung về: văn bản quản lý nhà nước về văn hóa và thông tin, một số định hướng về du lịch năm 2015, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết của Đảng về văn hóa, nghiệp vụ tổ chức hoạt động văn hóa thể thao.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm  bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ ở cơ sở, đồng thời giúp cho đội ngũ cán bộ cơ sở kịp thời nắm bắt những văn bản mới ban hành, hiểu đúng, đủ văn bản để có cơ sở áp dụng một cách đúng đắn và hợp lý. Ngoài ra, đây còn là dịp để đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, các hạt nhân văn hóa có dịp giao lưu trao đổi trong quá trình thực hiện ở cơ sở./.

                              

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật