Cửa Lò: Tập huấn nghiệp vụ đo lường, chất lượng và nhãn mác hàng hóa

Đăng ngày 31/08/2016

thuanhang

Tham gia lớp học có trên 100 học viên là lãnh đạo các phòng ban liên quan UBND Thị xã, lãnh đạo cấp phường, Ban quản lý các chợ và 71 khối trưởng trên toàn địa bàn Thị xã.

thuanhang1

Trong thời gian 1 ngày, các học viên đã  được cán bộ chi cục đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công Nghệ Tỉnh trình bày các nội dung như: Những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Nội dung và biện pháp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Kỹ năng kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đo lường và chất lượng và sản phẩm hàng hóa.

thuanhang2

Đây là những nội dung quan trọng, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho lãnh đạo các phòng ban liên quan, cán bộ địa phương  về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Đồng thời tăng cường kỹ năng kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đo lường và chất lượng và sản phẩm nhãn mác hàng hóa trên địa bàn Thị xã, góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Mỹ Hạnh – Duy Quý