Cửa Lò tập huấn nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ năm 2018

Đăng ngày 17/04/2018

Sáng ngày 17/4/2018, Ban thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ TX Cửa Lò, phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị, tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018 cho 140 đồng chí là ban thường vụ các cơ sở Hội; Chi hội trưởng, Chi hội phó 72 Chi hội trên địa bàn TX.

pn

Trong thời gian 1 ngày các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản về hướng dẫn xây dựng hệ thống sổ sách, ghi chép, lưu trữ; công tác thi đua khen thương theo quy định mới; Cách tập hợp thu hút hội viên và tính tỷ lệ hội viên và một số nội dung quan trọng khác…

pn1

pn2

Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác phụ nữ, từ đó áp dụng trong thực tế, nhằm xây dựng và phát triển các phong trào thi đua của Hội ngày càng phát triển./.

                                                           Thanh Bình- Ngọc Ánh