Cửa Lò họp Ban tổ chức Lễ hội du lịch 2018

Đăng ngày 17/04/2018

Chiều ngày 17/4/2018, Ban tổ chức Lễ hội du lịch Cửa Lò đã tổ chức cuộc họp nhằm triển khai một số công việc, thống nhất một số nội dung trước và trong Lễ hội du lịch Cửa Lò sẻ khai mạc vào tối ngày 29/4 tới đây tại Quảng trường Bình Minh.

haucan1

Tại buổi họp, sau khi có báo cáo tình hình công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội du lịch Cửa Lò của 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã, các thành viên Ban tổ chức, đại diện các phòng, ngành, đơn vị có liên quan đã phát biểu trong đó quan tâm đến công tác tuyên truyền, quảng bá; các vấn đề đón tiếp đại biểu, bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu và khách mời; công tác đảm bảo an ninh trật tự, cung cấp nguồn điện, an toàn trong việc tổ chức bắn pháo hoa, quản lý các bãi gửi xe.

haucan2

haucan4

haucan5

Sau khi nghe các thành viên Ban tổ chức, đại diện các phòng, ngành, đơn vị có liên quan phát biểu, Chủ tịch UBND thị xã Doãn Tiến Dũng đã kết luận: Biểu dương tinh thần nỗ lực của các phòng, ban, ngành, đơn vị trong việc thực hiện tốt các phần việc được Ban tổ chức, Ủy ban nhân dân Thị xã giao trong công tác chuẩn bị Lễ hội du lịch Cửa Lò 2018.

haucan11

haucan6

Đ/c Chủ tịch cũng yêu cầu và giao nhiệm vụ cho các thành viên, các phòng, đơn vị có liên quan phải khẩn trương soát xét lại các nội dung mà đơn vị mình phụ trách để làm tốt và có kế hoạch làm tốt. Đó là tiến hành tổng dọn vệ sinh môi trường trên toàn khu vực trung tâm Thị xã; Tạm dừng và hoàn trả mặt bằng các công trình thi công trên tất cả các tuyến đường nội thị; Có phương án, kế hoạch, kịch bản cụ thể cho việc đón tiếp, bảo vệ đại biểu và du khách về dự Lễ hội an toàn; Làm việc cụ thể lần cuối với các nhà tài trợ, các đơn vị tổ chức sự kiện, phát thanh truyền hình, viễn thông , điện lực..để huy động nhân lực, vật lực phục vụ tốt nhất cho Lễ hội du lịch Cửa Lò.

                                                Khắc Giang- Ngọc Ánh