Cửa Lò tập huấn nghiệp vụ công tác bảo trợ xã hội năm 2024

Đăng ngày 29/03/2024

Sáng ngày 29/3, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác chính sách Bảo trợ xã hội năm 2024. Dự khai mạc lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo phòng Lao động, Thương binh & Xã hội thị xã cùng gần 300 học viên là cán bộ phụ trách công tác Lao động – TB&XH phường, khối trên địa bàn thị xã.

Trong thời gian 01 ngày, học viên dự tập huấn được nghe giảng viên Đặng Xuân Kiên – Phó trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động – TB&XH tỉnh Nghệ An truyền đạt các nội dung của công tác bảo trợ xã hội như Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Tập trung phân tích 4 nội dung cơ bản của công tác bảo trợ xã hội. Đó là: Chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; Trợ giúp xã hội khẩn cấp; Chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng và nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội.

 Lớp tập huấn cũng dành thời gian để thảo luận, giải đáp các vướng mắc liên quan đến công tác bảo trợ xã hội như: Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; Mức trợ cấp xã hội hàng tháng; Hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu từ nguồn ngân sách nhà nước; Hỗ trợ tạo việc làm, phát triển sản xuất; Đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng….

Thông qua lớp tập huấn giúp các giúp cán bộ phụ trách công tác Lao động – TB&XH  bổ sung, nâng cao kiến thức, có nhận thức rõ hơn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, các chính sách của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành về lĩnh vực bảo trợ xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn thị xã trong những năm tiếp theo.

Dương Tân – Ngọc Ánh