Cửa Lò tập huấn nghiệp vụ công đoàn cơ sở năm 2020

Đăng ngày 17/09/2020

Nhằm nâng cao kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2020, sáng ngày 17/9, Ban thường vụ Liên đoàn lao động thị xã Cửa Lò tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cơ sở năm 2020.

Trong thời gian 01 ngày, 230 cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc đã được ông Nguyễn Chí Công – Phó chủ tịch LĐLĐ Tỉnh Nghệ An và đại diện Ban thường vụ LĐLĐ thị xã Cửa Lò truyền đạt một số nội dung cơ bản liên quan đến Luật lao động sửa đổi năm 2019; Luật lcông chức viên chức sửa đổi năm 2019; Điều lệ công đoàn Việt nam khóa XII và Công tác kiểm tra, giám sát công đoàn cơ sở. Đây là đợt tập huấn nhằm giúp cán bộ công đoàn cơ sở trang bị kỹ năng hoạt động, kịp thời cập nhật bổ sung kiến thức, nắm vững các nghiệp vụ công đoàn, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động công đoàn cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ của các cấp công đoàn trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn Cửa Lò ngày càng vững mạnh.

 

Đàm Hiền – Duy Quý