Cửa Lò: Tập huấn Nghị quyết số 03 và Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh

Đăng ngày 27/10/2021

Chiều ngày 27/10, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị tập huấn về Nghị quyết 03 và Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Trong thời gian 1 buổi, 60 học viên đại diện các tổ chức đoàn thể: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên thị xã; Đại diện các phòng, ban UBND thị xã; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cùng lãnh đạo UBND các phường và các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn được cán bộ Sở khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An truyền đạt các nội dung về Nghị quyết 03/2020/NQ – HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết số 12/2020/NQ- HĐND 13/11/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp và thực hành các kỹ năng để làm cơ sở triển khai các hoạt động cũng như  thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong chính doanh nghiệp, đơn vị mình. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp được tư vấn, hỗ trợ, kết nối, gắn kết các thành phần của hệ sinh thái, góp phần khơi dậy ý chí khởi nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh./.

Đàm Hiền – Duy Quý