Cửa Lò: Tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán MISA Mimosa. NET 2014

Đăng ngày 05/10/2016

hhh

Trong thời gian 3 ngày, từ 4 – 6/10/2016, các học viên sẽ được cung cấp  một số nội dung về nâng cấp phần mềm kế toán MISA Mimosa. NET 2014 dành cho khối hành chính sự nghiệp giúp cho kế toán các cơ quan, đơn vị kịp thời cập nhật Thông tư 39/2016/TT-BTC, Thông tư 40/2016/TT- BTC và các văn bản hiện hành. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dân cài đặt và sử dụng phần mềm Misa, thực hành trực tiếp trên máy tính cách vào sổ sách, chứng từ kế toán, báo cáo hành chính, báo cáo quyết toán.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được củng cố thêm kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn về nghiệp vụ và kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp để phục vụ quản lý tài chính tại đơn vị đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất.

 Đàm Hiền – Ngọc Ánh