Cửa Lò tập huấn công tác lao động thương binh và xã hội năm 2018

Đăng ngày 27/09/2018

Chiều ngày 27/9, Phòng lao động thương binh và xã hội thị xã Cửa Lò tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn công tác rà soát, đánh giá, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.

ld

Các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo giảm nghèo thị xã, chủ tịch, phó chủ tịch UBND, UBMTTQ các phường cùng khối trưởng 71 khối dân cư được cán bộ Phòng lao động thương binh và xã hội thị xã Cửa Lò quán triệt nội dung, ý nghĩa kế hoạch rà soát, đánh giá, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo của UBND thị xã ban hành. Đồng thời hướng dẫn quy trình thực hiện, nhất là các bước tiến hành cụ thể về rà soát, đánh giá, lập danh sách phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo.

ld5

ld1

Thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê, đánh giá về hộ nghèo, hộ cận nghèo ở cơ sở sẽ giúp thị xã Cửa Lò xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội một cách sát thực, hiệu quả hơn trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Hữu Lương – Ngọc Ánh