Cửa Lò tập huấn công tác Đoàn- Hội- Đội năm 2022

Đăng ngày 26/09/2022

Sáng ngày 26/9, Thị đoàn Cửa Lò phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã khai mạc lớp tập huấn công tác Đoàn- Hội- Đội năm 2022.

Lớp tập huấn có sự tham gia của 120 đồng chí là cán bộ đoàn chủ chốt của khối các cơ quan, trường học, khối Hành chính sự nghiệp- khối các Doanh nghiệp, đoàn phường và các chi đoàn khối trên địa bàn thị xã.

Theo đó, lớp tập huấn được diễn ra trong thời gian một ngày.Trong buổi sáng, các học viên đã được nghe đồng chí: Trần Thị Thanh Thủy- Trưởng ban tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã truyền giảng các nội dung quan trọng, về: Học tập, quán triệt tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường lý đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tống Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Học tập, tìm hiểu nội dung chuyên đề: “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng , đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nghe giới thiệu về cuốn sách: Nhà giáo Lê Thị Bạch Cát biệt động Sài Gòn dũng cảm kiên trung của hai tác giả lê Thanh Long và Lê Quang Vinh.

Trong buổi chiều cùng ngày, lớp tập sẽ được tiếp thu các nội dung: Kỹ năng về Đoàn- Hội- Đội và thực hành; Chuyển đổi số mô hình chợ 4.0- Thanh toán không dùng tiền mặt…

Lớp tập huấn được diễn ra nhằm kịp thời nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn- Hội- Đội, đặc biệt, thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ cốt cán đoàn thị xã các cấp đã được quán triệt, học tập các nội dung chuyên đề quan trọng về lý luận chính trị sẽ góp phần khơi dậy mạnh mẽ ý thức, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ, từ đó tạo động lực để thế hệ đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị xã ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ra sức phụng sự tổ chức, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Phan Thành- Tạ Nhật