Cửa Lò: Cấm tất cả tàu thuyền ra khơi trong cơn bão số 4( cơn bão Noru)

Đăng ngày 26/09/2022