Cửa Lò tập huấn chính sách thuế và đối thoại Doanh nghiệp

Đăng ngày 11/03/2014

Hội nghị tập trung phổ biến một số điểm mới của thông tư số 156/2013 của Bộ tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; Thông tư số 129 về hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 209 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng. Phổ biến chính sách Thuế thu nhập cá nhân.

Hội nghị cũng hướng dẫn cho gần 200 đơn vị, doanh nghiệp thực hiện việc kê khai thuế trên các ứng dụng Công nghệ thông tin. Tại hội nghị, Chi cục thuế Cửa Lò đã tiến hành đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào việc kê khai thuế hàng tháng, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, và các vấn đề liên quan đến hóa đơn thanh toán.

Việc tổ chức các hội nghị tập huấn này, giúp người nộp thuế kịp thời nắm bắt các chính sách thuế mới để thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc nộp ngân sách nhà nước./.

Theo: Thanh Vân-Tạ Nhật