Cửa Lò tập huấn các chính sách mới về đất đai và môi trường

Đăng ngày 21/03/2017

Sáng nay 21/3/2017, thị xã Cửa Lò tổ chức tập huấn các chính sách liên quan đến lĩnh vực đất đai và môi trường cho các phòng ban, đơn vị liên quan và ban cán sự 71 khối dân cư trên địa bàn.

mt

mt1

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên trường Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội phổ biến và hướng dẫn thực hiện các nội dung mới của 02 Nghị định quan trọng là Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai năm 2013 và Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

mt3

Đây là những nội dung cần thiết để giúp những người làm công tác tài nguyên, môi trường, ban cán sự các khối dân cư nắm rõ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác cấp quyền sử dụng đất và đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp cho mùa du lịch mới 2017./.

Thanh Vân – Ngọc Ánh