Làng nghề chế biến hải sản Cửa Lò phục vụ du lịch( Phát sóng NTV:21/03/2017)

Đăng ngày 21/03/2017

Có những nội dung chính
– Làng nghề chế biến hải sản Cửa Lò phát triển thương hiệu phục vụ du lịch
– Hiệu quả rau gia vị trên đất Nam Đàn
– Trần Thị Thúy Hồng cán bộ đoàn làm kinh tế giỏi