Cửa Lò tăng cường tuần tra đảm bảo ATGT (phát sóng NTV ngày 07/08/2019)

Đăng ngày 09/08/2019

Những năm gần đây, lượng du khách đến với Cửa Lò ngày càng tăng nhanh. Trước tình hình đó, các cấp, ngành thị xã Cửa Lò, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo trât tự ATGT và ngăn ngừa các loại tội phạm.