Cửa lò tăng cường ra soát, quản lý xét nghiệm cho người đến, trở về từ Chợ đầu mối thành phố Vinh.

Đăng ngày 01/07/2021