Cửa Lò tăng cường giám sát việc thực hiện đề án thu gom, vận chuyển rác thải tại nguồn

Đăng ngày 04/10/2019

Chiều ngày 4/10, Đoàn giám sát của HĐND thị xã Cửa Lò do đồng chí Hoàng Sỹ Cường – Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tổ chức thị ủy dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND thị xã, phòng tài nguyên và môi trường Cửa Lò về việc thực hiện đề án thu gom, vận chuyển rác thải tại nguồn từ năm 2018 đến nay. Tiếp Đoàn có đồng chí Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND thị xã và trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan.

gs

gs1

gs2

Năm 2016, ngay sau khi đề án được phê duyệt, UBND thị xã Cửa Lò đã ban hành công văn chỉ đạo các phường triển khai thực hiện việc thu gom, vận chuyển rác thải tại nguồn. Theo đó, UBND các phường thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện đề an một cách cụ thể, sát với từng khối dân cư. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ môi trường, Luật tài nguyên nước, Luật tài nguyên môi trường, biển và hải đảo cũng như nội dung, ý nghĩa của đề án. Tích cực quan tâm đầu tư hạ tầng thu gom rác thải cũng như kiện toàn đội ngũ vệ sinh viên ở các phường. Công tác phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý giữa các cấp, các ngành về công tác bảo vệ môi trường ngày càng củng cố và đồng bộ. Nhờ đó, công tác thu gom, vận chuyển rác tại nguồn trên địa bàn  thị xã ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, một số khu vực vẫn còn tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng lâu ngày ở các ga ra, điểm tập kết và ở các tuyến đường. Ý thức chấp hành việc thu gom, vận chuyển, tập kết rác thải  của một số tổ chức, cá nhân chưa cao, nhất là khách vãng lai. Việc bố trí thời gian tập kết rác có nơi chưa phù hợp; Công tác thu gom vận chuyển rác một số phường còn hạn chế.

gs3

Qua kiểm tra, giám sát thực tế của HĐND thị xã, các phường kiến nghị UBND thị xã Cửa Lò hỗ trợ thêm kinh phí; tăng cường kiểm tra giám sát công tác vệ sinh môi trường tại cảng Cửa Lò, Nhà máy sữa Vinamilk Nghệ An, trang trại chăn nuôi lợn của ông Hạnh ở Nghi Thu; Tăng cường trách nhiệm của đội ngũ thu gom xử lý rác; cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng lượng rác thải tại các điểm chờ…

gs4

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND thị xã đã tiếp thu và giải trình ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát của HĐND thị xã Cửa Lò về việc thực hiện đề án thu gom, vận chuyển rác thải tại nguồn từ năm 2018 đến nay.

gs5

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Sỹ Cường – Ủy viên BTV – Trưởng Ban tổ chức thị ủy, Trưởng đoàn giám sát HĐND Cửa Lò đánh giá cao việc triển khai thực hiện đề án. Việc xây dựng thiết chế thu gom rác thải từ thị xã tới cơ sở khá đồng bộ, có hiệu quả. Thị xã đã huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Thời gian tới thị xã cần khắc phục các hạn chế tồn tại để làm sao thực hiện tốt đề án thu gom, vận chuyển rác thải tại nguồn. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Qua đó góp phần tạo cho môi trường cảnh quan thị xã du lịch ngày thêm xanh, sạch, đẹp.

Hữu Lương – Ngọc Ánh