Cửa lò tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thị xã.

Đăng ngày 22/06/2021