Cửa lò tăng cường công tác rà soát, quản lý các trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch trên cả nước.

Đăng ngày 13/07/2021