Cửa Lò sơ kết phong trào công nhân viên chức-lao động 6 tháng đầu năm

Đăng ngày 21/07/2016

sketcd

6 tháng đầu năm, Cửa Lò kết nạp thêm 90 đoàn viên vào tổ chức công đoàn, thành lập mới 1 cơ sở, nâng tổng số cơ sở công đoàn trực thuộc Liên đoàn lao động Thị xã lên 67 tổ chức. Toàn thị xã hiện có trên 2426 công nhân viên chức lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2016, nhìn chung việc làm, đời sống của đại bộ phận đoàn viên, cán bộ công nhân viên chức, lao động là ổn định. Thu nhập bình quân lao động khoảng 4 triệu đồng/ người/ tháng.

sketcd1

sketcd2

Trong  6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn ở Cửa Lò đã làm tốt công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, 85 % đơn vị mở được hội nghị người lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh. Trong  6 tháng đầu năm đã giới thiệu 32 đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp mới. Nội dung, phương thức và chất lượng  hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn ngày một đổi mới.Tháng công nhân, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Công tác nữ công, tài chính, kiểm tra cũng có những bước phát triển tốt.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, các cấp công đoàn ở Cửa Lò tiếp tục tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến CNVC-LĐ và công đoàn; Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, doanh nghiệp, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; Tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp công đoàn; Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVC-LĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2016.

sketcd3

Dịp này, Cửa Lò có 3 cán bộ làm công tác công đoàn được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì có đóng góp tích cực trong hoạt động công đoàn. Liên đoàn lao động Thị xã cũng tặng giấy khen cho 1 số tập thể và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện : Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

                                                                       Khắc Giang- Duy Quý