Cửa Lò: Sơ kết công tác tài nguyên-môi trường 6 tháng đầu năm 2014

Đăng ngày 04/07/2014

Trên lĩnh vực đất đai, tính đến ngày 30/6/2014 toàn thị xã Cửa Lò đã hoàn thiện gần 9,7 ngàn hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụngn đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.  Tiến hành giao đất cho 22 hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá đất và tái định cư, iao đất cho 2 tổ chức sử dụng đất. Tổ chức đấu giá QSDD ở 17 lô, với tổng số tiền 8 tỷ đồng.  UBNDTX chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho trên 6 dự án; đồng thời lập thủ tục thu hòi đất đối với 8 dự án với tổng diện tích 2,14ha. Có 7 dự án được phê duyệt, với tổng số tiền phê duyệt là 12,4 tỷ đồng.

Xác định công tác môi trường, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo là nhiệm vụ quan trọng cho việc phát triển du lịch, nên TX Cửa Lò đã ban hành chỉ thị thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ban hành kế hoạch tổng dọn về sinh moi trường và nhiều văn bản chỉ đạo mọi cá nhân, tổ chức trên địa bàn thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Hội nghị đã tập trung thảo luận những vấn đề còn gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện trong  việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giá đất đền bù giải phóng mặt bằng, để chỉ đạo tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai và bảo vệ môi trường, đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để dân hiểu, cùng nhà nước thực hiện tốt luật đất đai và môi trường./.

                                                                Thanh Bình- Duy Quý