Cửa Lò sẻ tổ chức tiếp xúc cử tri vào các ngày 17 và 20/11/2015

Đăng ngày 06/11/2015

Theo đó, vào buổi chiều ngày 17/11/2015, sẻ tổ chức tiếp xúc cử tri tại các phường Nghi Hòa và Nghi Thu

Ngày 18/11/2015, sẻ tổ chức tiếp xúc cử tri tại phường Nghi Hải và Nghi Tân vào buổi sáng

Chiều ngày 19/11/2015 sẻ tổ chức tiếp xúc cử tri tại phường Nghi Hương và Thu Thủy

Vào ngày 20/11/2015, sẻ tổ chức tiếp xúc cử tri tại phường Nghi Thủy vào buổi chiều

Dự kiến, nội dung tại các buổi tiếp xúc cử tri lần này của Đại biểu HĐND tỉnh và thị xã Cửa Lò sẻ bao gồm những vấn đề như: Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND Tỉnh về nhiệm vụ KT-XH, QPAN  năm 2015; Báo cáo kết quả xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 14-HĐND Tỉnh; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND Thị xã về nhiệm vụ KT-XH, QPAN năm 2015;  Báo cáo kết quả xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11-HĐND thị xã..                                          

                                                                 Khắc Giang