Sẻ kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015 từ 10-13/11/2015

Đăng ngày 06/11/2015

Theo đó , từ ngày 10-13/11/2015, 3 tổ kiểm tra sẻ tiến hành kiểm tra tại các đơn vị với những nội dung chủ yếu như: Kiểm tra công tác tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung: Thực hiện Đề án “ Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa thị xã Cửa Lò giai đoạn 2011-2015”, các văn bản đã ban hành để chỉ đạo, thực hiện phong trào năm 2015, nguồn ngân sách dành cho hoạt động phong trào  năm 2015…Đặc biệt, các tổ kiểm tra , thẩm định kết quả thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015 sẻ chú ý đến 7 nhóm nội dung như là: Phong trào xây dựng “ Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến gắn với việc thực hiện “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khối văn hóa; Triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Thực hiện các cuộc vận động, phong trào và nội dung vaqwn hóa gắn với thực hiện nhiệm vụ các ngành, đoàn thể và xây dựng, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa-thông tin-thể thao ở cơ sở

Được biết, Tổ kiểm tra số 1 sẻ kiểm tra các đơn vị Nghi Hải, Nghi Thu và Nghi Tân do bà Trần Thị Thanh Thủy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã-Trưởng ban dân vận Thị ủy làm Tổ trưởng; Tổ kiểm tra số 2 sẻ kiểm tra các đơn vị Nghi Thủy và Nghi Hương do ông Hoàng Văn Phúc- Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy làm Tổ trưởng và Tổ kiểm tra số 3 sẻ kiểm tra các đơn vị Nghi Hòa và Thu Thủy do ông Võ Văn Thọ-Trưởng phòng VH-thông tin làm Tổ trưởng

                                                                             Khắc Giang