phóng sự: Cửa Lò sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao sôi nổi trong dịp khai trương mùa du lịch mới.

Đăng ngày 07/04/2022