Cửa Lò tổ chức hội chợ thương mại – du lịch 2014

Đăng ngày 10/06/2014

Hội chợ thương mại-du lịch Cửa Lò 2013

Hội chợ sẽ có khoảng 100 gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất, thương mại – du lịch trong và ngoài tỉnh, trong đó có 8-10 gian hàng trưng bày thành tựu KT – XH của thị xã Cửa Lò. Các mặt hàng tham gia tại hội chợ chủ yếu là phục vụ sản xuất, đời sống và tiêu dùng, các sản phẩm làng nghề truyền thống, các vật phẩm, biểu đồ, quy hoạch phát triển KT-XH Cửa Lò. Bên cạnh đó, Hội chợ sẽ có các chương trình ca nhạc, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh và bổ ích.

Hội chợ là dịp để quảng bá hình ảnh thị xã Cửa Lò trong quá trình 20 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời góp phần phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chính vì vậy, hiện nay, UBND thị xã Cửa Lò đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tốt hội chợ Thương mại – du lịch Thị xã Cửa Lò năm 2014./.

Thanh Vân