Cửa Lò sẻ tiến hành tổng kiểm tra an toàn lao động, phòng chống cháy nổ

Đăng ngày 05/03/2014

Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014 trên địa bàn Thị xã.

Tuần lễ này được tổ chức từ ngày 16-3-2014 đến 22-3-2014 với chủ đề “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”. Theo kế hoạch, Thị xã sẽ đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Mở đợt tổng kiểm tra các đơn vị trong phạm vi quản lý với quy mô rộng, chú ý đối với các đơn vị có nhiều nguy cơ mất an toàn và cháy nổ, dự kiến đến hết quý III năm 2014 sẽ kiểm tra xong 28 cơ quan, đơn vị về việc thực hiện pháp luật lao động, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn.

.
Theo: Phùng Đức Thuật