Cửa Lò sẻ kiểm tra các điều kiện kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch

Đăng ngày 03/06/2015

Theo đó, UBND thị xã sẻ kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao vui chơi giải trí các nội dung liên quan đến việc đăng ký với cơ quan nhà nước về điều kiện hoạt động kinh doanh; đảm bảo về chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất, kỷ thuật, thời gian hoạt động, an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, PCCN và các tiêu chuẩn về người quản lý, nhân viên phục vụ

Đối với các cơ sở kinh doanh Masege, UBND thị xã sẻ kiểm tra thủ tục hành chính, giấy phép đăng ký kinh doanh, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn bằng chuyên môn bác sỹ, kỷ thuật viên, giấy chứng nhận khám sức khỏe của bác sỹ, kỷ thuật viên; Bản kê danh sách nhân sự kèm theo hợp đồng lao động

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke; UBND thị xã sẻ chỉ đạo kiểm tra thủ tục hành chính về giấy phép và các điều kiện hoạt động của cơ sở kinh doanh, đảm bảo quy chuẩn về trang thiết bị, chất lượng âm thanh, ánh sáng. Kiểm tra phòng cháy và chữa cháy, an ninh trật tự, sử dụng nhân viên phục vụ trong phòng Karaoke, diện tích phòng Karaoke; thời gian hoạt động theo quy định; Quyền tác giả…

Đối với các cơ sở lưu trú du lịch, UBND thị xã sẻ kiểm tra việc đăng ký với các cơ quan nhà nước để thẩm định, xếp hạng sao; Chế độ báo cáo tháng, quý cho cơ quan nhà nước theo quy định; Đảm bảo những quy chuẩn về trang thiết bị, chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn về người quản lý, nhân viên phục vụ, ban hành niêm yết nội quy , quy chế cơ sở lưu trú, giá dịch vụ, điều kiện an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, đăng ký lưu trí đối với khách trong và ngoài nước; khám sức khỏe, đăng lý sử dụng lao động và việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động..

Thời gian kiểm tra tất cả các nội dung nói trên sẻ được UBND thị xã có thông báo bằng văn bản gửi các cơ sở kinh doanh trên địa bàn để phối hợp thực hiện.

                                                                   Khắc Giang