Cửa Lò rút kinh nghiệm trong việc tổ chức Hội chợ Du lịch- thương mại năm 2022.

Đăng ngày 11/08/2022