Cửa Lò ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.

Đăng ngày 25/05/2020

Sáng ngày 23/5, BHXH Thị xã phối hợp với Bưu điện Cửa Lò tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân – tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

BHXH là vấn đề được cả xã hội quan tâm, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Thực hiện kế hoạch số 1506/KHLT – BHXH- BĐVN ngày 15/05/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam, BHXH Cửa Lò phối hợp Bưu điện Cửa Lò tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân biết, tham gia và cam kết hòan thành tốt mục tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, nâng cao nhận thức của người dân, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội trên địa bàn Thị xã.Theo kế hoạch, tháng vận động triển khai BHXH toàn dân chính thức bắt đầu từ 8h sáng ngày 23/5.
Ngay sau lễ phát động, lực lượng cán bộ công nhân viên 2 đơn vị đã đi diễu hành và phát tờ rơi tuyên truyền cho nhân dân 7 phường trên toàn Thị xã./.
Mỹ Hạnh – Duy Quý