Cửa Lò: Ra mắt CLB Văn hóa tâm linh phường Nghi Hải

Đăng ngày 31/08/2015

denlanghieu1Với trên 20 thành viên, phường Nghi Hải là địa phương đầu tiên thành lập CLB văn hóa tâm linh trên địa bàn Thị xã Cửa Lò. Hoạt động của CLB là tôn vinh truyền thống văn hóa Việt Nam, hướng về cội nguồn dân tộc. Khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hòa dân tộc, lòng nhân ái của các giới, các ngành…Và giúp cho toàn thể người dân hiểu đúng về văn hóa tâm linh, đẩy lùi và hạn chế các hoạt động mê tín dị đoan.

denlanghieu2CLB văn hóa tâm linh phường Nghi Hải ra đời sẽ góp phần tích cực trọng việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, có hàm lượng tri thức cao và phát triển bền vững./.

Mỹ Hạnh – Tạ Nhật