Cửa Lò: Quyết liệt và đồng thuận sẽ sớm về đích trước thời hạn.

Đăng ngày 21/10/2022

Sự quyết liệt của chính quyền cùng với sự đồng thuận của người dân trong quá trình thực hiện tháo dỡ giải tỏa các ky ốt dọc bãi biển phía Đông đường Bình Minh thị xã Cửa Lò sẽ nhanh chóng về đích sớm trước thời hạn.

Mặc dù mấy ngày qua thời tiết không thuận lợi nhưng các chủ ky ốt vẫn chủ động tháo dỡ sớm trả lại mặt bằng cho thị xã. Tuy nhiên đến nay vẫn còn 09 ky ốt tại phường Thu Thủy chưa chuyển đồ về để tiến hành tháo dỡ. Mong rằng thời gian còn lại các ky ốt trên chủ động, tự giác tháo dỡ.
Tính đến thời điểm hiện tại, ngày 21/10 đã có 174 ky ốt, bãi xe đã hoàn trả mặt bằng, và còn một số ky ốt đang trong quá trình tháo dỡ, chuyển đồ về như:

1. Phường Thu Thủy: (Tổng 97 ốt và 07 bãi xe).
– Đã tháo dỡ xong 61 và 07 bãi xe: số.
– Các ky ốt đang tháo dỡ chưa xong 01 ốt.
– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 26 ốt.
– Số ky ốt chưa chuyển đồ về: 09 ốt (01; 03; 11; 64; 67; 68; 71; 73; 74).

2. Phường Nghi Thu: (Tổng 56 ốt và 05 bãi xe).
– Đã tháo dỡ xong 51 ky ốt và 05 bãi xe số .
– Các ốt đang tháo chưa xong 02 ốt.
– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 03 ốt
.
3. Phường Nghi Hương: (Tổng 56 ốt và 04 bãi xe).
– Đã tháo dỡ xong 46 ky ốt và 04 bãi xe.
– Các ốt đang tháo dỡ chưa xong 06 ky ốt.
– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 04 ốt.

BQL đô thị