Cửa Lò: Đã có 2 phường hoàn thành kế hoạch tháo dỡ giải tỏa các ky ốt dọc bãi biển

Đăng ngày 22/10/2022

Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Những ngày qua các ky ốt trên địa bàn của cả 3 phường đang khẩn trương tháo dỡ giải tỏa để sớm trả lại mặt bằng cho thị xã. Đến nay, ngày 22/10 có 2 phường Nghi Thu và Nghi Hương đã hoàn thành trước kế hoạch.

Qua hơn nửa tháng tiến hành tháo dỡ đến nay đã đạt được kết quả như sau: Đã giải tỏa được 197 ky ốt và bãi xe, 06 ốt đang tháo dỡ chưa xong, 20 ky ốt đã chuyển đồ về. Đến hôm nay chỉ còn 02 ky ốt chưa chuyển đồ về.
Rất hoan nghênh tinh thần tự giác của các ky ốt đã chủ động tháo dỡ. Với sự tự giác và chủ động chắc chắn rằng chúng ta sẽ về đích trước kế hoạch.
1. Phường Nghi Thu: đã hoàn thành xong việc giải tỏa, tháo dỡ. 56/56 ốt và 05/05 bãi xe đã tháo dỡ xong).

2. Phường Nghi Hương: (Tổng 56/56 ốt và 04 bãi xe đã tháo dỡ xong).

3. Phường Thu Thủy: .
– Đã tháo dỡ xong 69/97 ky ốt và 07/07 bãi xe)..
– Các ky ốt đang tháo dỡ chưa xong 06 ốt.
– Số ky ốt đã chuyển đồ về chưa tháo dỡ: 20 ốt.
– Số ky ốt chưa chuyển đồ về: 02 ốt (01; 68).

BQl đô thị