Cửa Lò quyết liệt trong công tác sáp nhập khối (phát sóng NTV ngày 12/11/2019)

Đăng ngày 12/11/2019

Chủ trương về sáp nhập khối, xóm, thôn, bản là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước. Việc sáp nhập khối, xóm, thôn bản sẽ góp phần tinh gọn bộ máy chính quyền tại cơ sở, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, tiết kiệm nguồn ngân sách cho nhà nước và các địa phương. Chủ trương này đang được chính quyền các cấp ở thị xã Cửa Lò thực hiện nghiêm túc và nhận được sự đồng thuận lớn của người dân, đó là mặt thuận lợi, song song với đó thì cũng có những khó khăn nhất định”